Thiền Đường Trúc Lâm Phúc Đức


 
 
 

BÀI MỚI TRONG TUẦN
 
Tâm Sinh Các Pháp Sinh (Phân 2/2) - T.T Thích Tâm Hạnh 18.07.2018
Tâm Sinh Các Pháp Sinh (Phân 1/2) - T.T Thích Tâm Hạnh 17.07.2018
Mùa Phật Đản An Lành Trước Mùa Dịch (PL 2564) - T.T Thích Tâm Hạnh 02.05.2020
 
Chánh Niệm Tỉnh Giác (Lớp Học Phật Pháp Online 30.05.2020) - NS Thuần Bạch
 
  Gương Sáng Muôn Đời- NS Hạnh Chiếu
  Mùa Phật Đản An Lành Trước Mùa Dịch - TT Thích Tâm Hạnh
  Năm Pháp Tiến Đạo - TT Thích Tâm Hạnh
  Con Người Cần Gì - TT Thích Tâm Hạnh
  Kỷ Yếu Pháp Loa - Tỳ Kheo Thích Trúc Bổn Pháp
 
Xem tiếp
 
CÁC BÀI TIẾNG ANH
 
Nói chuyện với giới trẽ - TT Thích Tâm Hạnh giảng tại thiền đường Hoa Ưu Đàm, Melbourne 16.10.2019
  Zen Teaching of Instantaneous Awakening - Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn. Việt ngữ: H.T Thích Thanh Từ, Anh ngữ: John Blofeld
  Recorded Sayings of JOSHU - Triệu Châu Ngữ Lục. Việt ngữ: H.T Thích Thông Phương, Anh ngữ: James Green
  Trust In Mind - Tín Tâm Minh, Third Patriarch: SENG-TS’AN. First Commentary: H.T Thích Thanh Từ, Second commentaries: Ni Sư Thuần Bạch, Translated by: Ni Sư Thuần Tỉnh and Ni Sư Ngọc Bảo, Edited: Barbara Hillmer
 
THÔNG BÁO
LỄ KHÁNH TUẾ SƯ ÔNG TÔN SƯ TRÚC LÂM
 
TIN TỨC MỚI